Bloggen om juridik

Försäkringar


skrivet den 10 feb av Admin, klockan:11:56
Behovet att försäkra våra käraste ägodelar är en självklarhet för alla. Våra barn, bilen, huset, husdjuren, ja även oss själva och hela vår egendom. Dessa försäkringar är indelade i fyra typer. Den offentliga, privata skada eller personförsäkringar. Idag går det i stort att försäkra allt man vill och som man äger. Vissa försäkringar är vi också tvungna enligt lag att ha för att få använda det och där är bilen ett exempel. Syftet med att försäkra är annars att kunna få både personlig och ekonomisk hjälp om någon av det man försäkrat kommer till skada. Ett välkommet komplement som lindrar mycket av den skada vi kan drabbas av. Vårt hus drabbas av översvämning, hunden blir svårt biten och vi tvingas till veterinärvård. Detta är ett skydd för oväntade och dyra kostnader som vi annars måste stå för.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Testamente


skrivet den 09 feb av Admin, klockan:11:56
Testamentera något innebär att man tar över någons kvarlåtenskap efter det att någon nära anhörig har avlidit. Denna ärvbalk reglerar denna kvarlåtenskap idag för hur det den avlidne tillgångar ska fördelas och här har vi flera exempel på hur vissa missgynnas när man inte skrivit rätt avtal. Änkan efter Stieg Larsson som skrev milleniumtriolgin är väl det främsta exemplet. Annars delas detta testamente upp i olika arvsklasser. Den första klassen, där ärver den avlidnes bröstarvingar. Släkt direkt nedstigande led och var den avlidna gift gick arvet direkt till änkan om han/hon var död sedan tidigare är det barn och barnbarn som står på tur att ärva. Den andra klassen använder man bara om det inte finns någon i den första klassen som kan ärva. Lever den dödes far eller mor testamenteras tillgångarna till dem annars är det eventuella halvsyskon. Skulle man inte hitta några som finns där heller är det en tredje klass man får använda och där är det farbrödrar, morbrödrar eller syskonbarn som har rätt till testamentet. Kusiner har dock aldrig någon arvsrätt. Finns det ingen arvingen överhuvudtaget går tillgångarna direkt till den allmänna arvsfonden.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Avtal & köp


skrivet den 08 feb av Admin, klockan:11:56
Avtalslagen är en ganska ny lag och som är en hopslagningav konsumentköplagen och konsumenttjänstelagen. I en tid när vi byter, handlar, säljer och traidar varor emellan varandra är det viktigt att det finns en lag som blir ett oumbärligt redskap när man är oense kring köp, avtal och försäljningar. Idag ingå många avtal utan att veta vad det innebär och många försöker i sin tur lura andra på löften som inte finns och då känns det tryggt att ha denna hjälp att vända sig till om man anser sig blivit lurad vid köp eller andra avtal. Många av dessa ekonomiska och personliga problem som det kan innebära handlar till sist om att få rätt mot dem man tvistar mot. Skulle det gå så långt att ingen ger sig och man behöver mer personlig hjälp är det ofta via jurister som kopplas in i målet/ärendet och sedan tar de över En sak som man ska tänka på i sådana här juridiska fall är att avtalen man gör är skriftliga, där chansen större att vinna en rättsprocess än om de bara är muntliga.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Äktenskap


skrivet den 07 feb av Admin, klockan:11:55
När man träffar den stora kärleken och den man vill leva med. Då är det självklart om förhoppning att det ska hålla för resten av livet. Ett av dessa sätt att visa detta är att ingå äktenskap och det är inget man kan göra hur som helst för där finns det vissa juridiska lagar och regler man måste följa och ta tag i innan man kan gifta sig. Det första hindret är att man måste göra en hindersprövning. Ett undersökning som visar att det inte ska vara några problem för giftermål. Sedan finns det andra villkor. Att du måste ha fyllt 18 år, att ni inte får vara för nära släkt med varandra och att du inte redan är gift eller har ingått partnerskap med någon annan. Sedan i samband med denna hindersprövning vill skatteverket också att man ska berätta om paret ska ha ett gemensamt efternamn. Om denna hindersprövning godkänns har man fyra månader på sig att ge ett intyg till den vigselförrättaren som man vill ska sköta vigseln. Efter vigseln får paret ett vigselbevis där sedan denna vigselförrättare underrättar skatteverket om vigseln. Ur juridisk synpunkt är detta inte speciellt krångligt och min absoluta övertygelse är att om man ska leva med sin kära resten av livet då ska man gifta sig och det är något som jag och min älskade hustru gjorde för 11 år sedan och det är inget vi har ångrat.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Allemansrätten


skrivet den 06 feb av Admin, klockan:11:55
Något som är unikt med Sverige och som vi är oerhört stolta över är vår allemansrätt. En institution som uppstod på 1940 talet, men som har anor från medeltiden. Rent juridiskt innebär denna rätt att vi för egen konsumtion kan gå omkring i skogar bland träd, djur och andra sevärdheter. Fast vi måste självklart visa en form av hänsyn och vara rädd om andras egendom och även ta ett ansvar kring de djur och växer vi har omkring oss. En sorts unik frihet under ansvar. Det fina med denna allemansrätt är att den inte bara är för mig som individ utan även för olika typer av organisationer och andra turister. En form av PR som varje år drar in hundratals miljoner i intäkter för turister som utnyttjar denna rätten. Skulle man dock inte följa dessa lagar och rekommendationer som innebär att använda denna allemansrätt och som naturvårdsverket tagit fram kan man dömas till böter eller fängelse upp till sex månader. Något konkret exempel på någon som fällts i domstol för att man begått ett brott mot denna allemansrätt det har jag inte däremot tycker jag om vad naturvårdsverket sammanfattar vår allemansrätt med väl valda ord. ”Inte störa – inte förstöra”

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Barnen


skrivet den 05 feb av Admin, klockan:11:55
De bloggar som återstår tänker jag koncentrera mig på vissa specifika ämnen och vad som gäller för var och en rent juridiskt och jag börjar med det allra viktigaste nämligen våra barn.

Alla barn fram till det nått en myndig ålder ska stå under en eller två personers vårdnad. Deras uppgift är att ansvara att barnet får tillsyn, omvårdnad, trygghet och utbildning och allting annat som de känner att ens barn behöver för att må bra. De har också som uppgift att uppfostra barnet så det inte skadar andra människor eller annans egendom. Skulle endast en vårdnadshavare sköta sitt barn gäller självklart samma regler för han eller henne. Skulle de gå så långt att föräldrarna inte kan enas om vårdnaden så kan domstolen avgöra dessa vårdnadstvister. Alla barn måste också ha en förmyndare som ansvara för barnets pengar om båda vårdnadshavarna dör innan barnet blivit myndig. Ytterst handlar det om barnets bästa alla som kan hjälpa ett barn till den tillvaro och omgivning som lagen säger gör alltid en god tjänst för våra barn är vår framtid.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Lagens Änglar


skrivet den 04 feb av Admin, klockan:11:54
När det gäller juridik på tv då finns det bara en enda serie att belysa och det är självklart ”Lagens Änglar” Det var en amerikans tv serie mellan 1986-1994 om ett advokatkontor i Los Angeles. Här i Sverige kom den 1987 och sändes på fredagskvällar och blev en omedelbar succé. Jag var inget undantag. Drygt 20 år och i festtagen offrade jag aldrig ett enda avsnitt dessa fredagskvällar för öl eller fest innan jag hade sett veckans avsnitt. Speciellt imponerade dessa rollfigurer som gjorde starkt intryck. Några jag minns speciellt var Michael Kuzak: toppadvokaten som aldrig kunde misslyckas och som alltid fick de stora fallen. Jonathan Rollins: den långe gänglige afroamerikanen som ständigt kände sig åsidosatt, men som alltid kom tillbaka rakryggad och fick ett allt större utrymme för varje säsong. Victor Sifuentes: den ofta uppkäftiga och prydda typen som gick sin egna väg utan att ta hänsyn till de andra. Arnold Becker: han som alltid fick sköta en massa skilsmässor, men som gärna skötte den biten eftersom han var en riktigt kvinnotjusare och ordnade han bara denna skilsmässa var damen ledig och vägen mot sängen låg öppen. Ända fram till sista säsongen var jag serien trogen även att jag kunde kosta på mig att missa någon fredag då så är ändå detta en av favoriterna jag troget följde under sent 80 och tidigt 90 tal.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Lagstiftaren


skrivet den 03 feb av Admin, klockan:11:54
Rent juridiskt är det meningen att vi medborgare i vårt land ska följa de regler och lagar som vi har och som är fastställda, men vem är det som stiftar lagar och kan vem som helst stifta efter sitt egna syfte eller hur fungerar det. Till skillnad från enkla och pedagogiska regler som fyraåringar lär sig på dagis är detta rena motsatsen och nu skriver ordagrant från juridikens egna institution för stiftande av en lag.

 Stiftande av lagar sker genom att vår riksdag antar den inlagda propositionen. Lagförslaget trycks sedan i Svensk Författningssamling (SFS) och efter ikraftträdande utgör lagen en rättskälla i form av en statut (som jag aldrig har hört talats om vad det är) Det av propositionen som inte utgör lagtext blir ett lagförarbete. Denna text kan tjäna som tolkningsinstrument och förklaringar till lagtexten.

Så står det skrivet och jag begriper ärligt talat ingenting, det lilla jag fattar och som jag visste sedan tidigare var att lagar stiftas av riksdagen efter förslag från ledamöter och efter en remiss hos myndigheter och organisationer tar man beslut. Det låter både lite enklare eller mer praktiskt än den förklaring jag fick på detta juridikspråk som få begriper. En sak vet jag och det är att jag har för avsikt att följa lagen och då oavsett vilka typer av lagar som redan finns och de nya som kommer.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Domstolar


skrivet den 02 feb av Admin, klockan:11:52
Lagar och förordningar har alltid varit ett intresse hos mig och jobba inom juridik och då främst i en domstol var en dröm som ung. Själv satt jag klistrad framför teven fredagskvällar under 80-talet och följde serien ”Lagens Änglar” Att få sitta där bakom podiet i en rättssal och slå sin klubba mot bordet och avgöra mål som varit uppe på dagordningen. Nu skiljer sig vår svenska domstol mot den Amerikanska, där borta i väst finns det bara en domstol med sin jury som beslutar i målen medans vi här hemma har delat upp dessa i ter typer av allmänna domstolar. Tingsrätt, Hovrätt och Högsta domstolen. Syftet med dessa tre instanser handlar ju om att på ren juridisk väg ska kunna överklaga sina domar som man inte är nöjd med. En åtalad mördare får livstidsstraff i tingsrätten och frias helt sedan i hovrätt eller i Högsta domstolen där Christer Pettersson som dömdes för mordet på Olof Palme i tingsrätten friades i hovrätten. Dessa domar som slås fast har aldrig någon riktig fast praxis förrän de har nåt högsta nivå och denna typ av domstolsförfarande vi har i Sverige gillar jag inte riktigt. De sätt man använder i USA, jag gillar det bättre. Att jag sedan uppskattade ”Lagens Änglar” de spelar säkert in.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Juridik


skrivet den 01 feb av Admin, klockan:11:52
Min huvudsakliga idé om vad ordet juridik betyder den har alltid handlat om lagar och förordningar, men nu har jag lärt mig att den mer korrekta beskrivningen av detta ganska finurliga ordet. Och det är läran om att kunna tolka och tillämpa våra lagar som ordet juridik betyder. Fortsätter man att titta lite närmare hittar man sedan att denna juridik delas in i två olika rättsområden. Den offentliga rätten som gäller lagar och regler för stat och kommun. Sedan har vi den civila rätten som handlar om rättsobjekt och som bara vänder sig till privata personer. En gräns som man kan sudda ut där en del, men få civilrättsliga mål når offentligrättsliga inslag typ mål som gäller rätten av fastigheter. Att sedan försöka fördjupa sig ännu mer och lära sig all typ av praxis som rör ämnet, det är både komplicerat och tidsödande därför nöjer jag mig med det lilla jag nu lärt mig om juridik tills vidare.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5